Договорная

Freelance Driver/Внештатный водитель/Жеке айдоочу

Детали объявления

  • Добавленно: 29.06.2020

  • Зарплата: Договорная

  • Просмотры: 53

Описание

Опубликована: 29.06.2020 18:01:22
Крайний срок: 13.07.2020 23:59:59 осталось 14 дней
Зарплата: По результатам собеседования
Город: Ош
Занятость: частичная занятость
Информация
Общие сведения
Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been working in Kyrgyzstan since 1994.
Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).
Mercy Corps is intended to purchase transportation services by means of making agreements on renting 5 private automobiles with the drivers and legal transport company with a license or official permit for the provision of transportation services in Southern region of KR including Osh, Jalalabat and Batken for the period from August 1, 2020 to July 31, 2021.
Мерсико является международной гуманитарной организацией, работающей в Кыргызстане с 1994 года.
Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу Макговерна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).
Мерсико планирует закупить транспортные услуги посредством заключения договора с 5 (пятью) частными водителями, предоставляющими услуги на собственных автомобилях, а также зарегистрированной транспортной компанией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, для предоставления транспортных услуг для Программ Мерсико по Южному региону Кыргызской Республики, включая Ошскую, Жалал-Абадскую и Баткенскую области, а также г. Ош на период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года.
Мерсико Кыргызстанда 1994-ж. бери иштеп келе жаткан эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико АКШнын Айыл чарба Департаменти (USDA) каржылаган балдардын тамактануусу жана билим алуусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Азык-тлк Программасын иш жзн ашырууда.
Мерсико жеке айдоочуларды жана унаа компанияларын Кыргыз Республикасынын Тштк аймагындагы Мерсико уюмунун Программаларына Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 2020-жылдын 1-августунан 2021-жылдын 31-июлуна чейин унаа кызматын крст боюнча ТЕНДЕРГЕ катышууга чакырат.
Требования
Minimum requirements:

Car crossover, SUV with left-hand drive, in good technical condition.
Professional driving experience of at least five years;
The driver must have the valid insurance policy for the entire period of work with Mercy Corps and valid driving license of a relevant category;
The transportation companies must have a license or official permit for the provision of transportation services in accordance with the legislation of the Kyrgyz Republic;
The driver is expected to know the road map of the southern region of the Kyrgyz Republic;
Possess the technical knowledge of the car and skills to identify and repair a minor malfunction, also vehicle repair works en route;
Ability to work independently and in a team;
Knowledge of Kyrgyz and Russian languages;
Preferentially:   knowledge of spoken English.
Минимальные требования :

Автомобиль «кроссовер», внедорожник с левосторонним рулевым управлением, в хорошем техническом состоянии;
Не менее 5-ти лет опыта профессионального вождения;
Иметь действующий страховой полис на весь период предоставления услуг для Мерсико и действующие водительские права соответствующей категории;
Транспортная компания должна иметь разрешение или лицензию на предоставление транспортных услуг в соответствии с законодательством КР;
Поставщики услуг должны знать карту автомобильных дорог южного региона Кыргызской Республики;
Обладать техническими знаниями и навыками для определения и устранения мелких неполадок и ремонта автомобиля в пути;
Умение работать самостоятельно и в команде;
Владение киргизским и русским языками;
Предпочтительно: Знание устного английского языка.
Минималдуу талаптар :

Жакшы техникалык абалдагы, сол жактуу рулу менен жеке автоунаанын («кроссовер», «внедорожник») болушу;
Беш жылдан кем эмес, айдоочулук тажрыйбасы;
Мерсико уюмуна кызмат крст мезгилине жарактуу камсыздандыруу полиси болуусу, жана тийишт катеогриядагы жарактуу айдоочу кблг;
Унаа компаниясынын КР мыйзамына ылайык унаа кызматтарын крст чн лицензиясы же уруксааты болуш керек;
КР тштк аймагынын жол картасын жакшы билс;
Унаага байланыштуу кйгйлрд аныктап, одоп-тз жана унаа одоо боюнча техникалык билимдерге жана кндмдрг ээ болуусу;
Команда менен жана з алдынча иштей билс;
Кыргыз жана орус тилин билс;
Артыкчылык:  англис тилин ооз эки бил.
Обязанности
Objectives:   Contractor must ensure safe driving, the safety of passengers and MC property during transportation. Keep the car clean and in excellent technical condition.
Service provision geographical areas:  Osh, Jalal-Abad and Batken regions of the Kyrgyz Republic.
Provision of freelance drivers services requires transportation services in accordance with a flexible travel plan for employees, in coordination with the Procurement and Logistics department of MC in Osh.
Цели: Поставщики услуг должны обеспечивать безопасное вождение, безопасность пассажиров и имущества Мерсико во время перевозки; содержать машину в чистоте и в отличном техническом состоянии.
Место исполнения услуг: г.Ош, Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области Кыргызской Республики.
Услуги внештатных водителей и транспортной компании заключаются в предоставлении транспортных услуг в соответствии с гибким планом поездок сотрудников, по согласованию с отделом закупок и логистики Мерсико в г. Ош.
Милдеттери: Мерсико Уюмунун жумушчуларын жана жабдууларын коопсуз ташуу, авто-унаанын тазалыгын жана мыкты техникалык абалын кзмлд.
Кызмат орду : КРдин тштк аймактарында- Ош, Баткен жана Жалалабад областары.
Кызмат крст учурунда айдоочулар жана транспорттук компания, Мерсико уюмунун кызматкерлеринин ийкемд саякат планына ылайык, Ош шаарындагы Мерсико уюмунун логистика блм менен макулдашып иштешс каралган.
Условия
Full package of tender documents can be received from the link on this site.
Deadline: All Interested candidates/ bidders are requested to submit the filled tender documents from 08:00 to 17:00 from June 30, 2020 to July 13, 2020 to the MC office at the address above or by email to: mckrprocurement@mercycorps.org.
The deadline for submission is July 13, 2020 at 17:00 pm.
Late offers will not be considered. Telephone inquiries are not available.
Полный пакет тендерных документов можно скачать по ссылке на сайте объявления.
Срок подачи: Заинтересованные кандидаты/поставщики должны подать заполненные тендерные документы с пометкой OSH-ST-RFP-0017 с 30 июня 2020 года по 13 июля 2020 года на электронный адрес:   mckrprocurement@mercycorps.org .
Конечный срок подачи заявок в виде заполненных тендерных документов – до 17:00 13 июля 2020 года.
Предложения после указанного срока и времени рассматриваться не будут.
Справки по телефону не предоставляются.
Толук тендердик документти сайттагы шилтеме боюнча ала аласыздар.
Тапшыруу мнт: Кызыкдар болгон талапкерлер/уюмдар тендердик пакетти mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дареги боюнча, 2020-жылдын 30-июнунан тартып 13-июлуна чейин, саат 08:00дн 17:00г чейинки убакытта тапшыра алышат.
Толтурулган тендердик документтерди кабыл алуунун акырку мнт 2020-жылдын 13-июлунда саат 17:00г чейин.
Крстлгн убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.
Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.
О компании
Mercy Corps is a leading global organization powered by the belief that a better world is possible. In disaster, in hardship, in more than 40 countries around the world, we partner to put bold solutions into action helping people triumph over adversity and build stronger communities from within.
Now, and for the future. Mercy Corps in Kyrgyzstan has one overall ultimate goal to contribute to the strengthening of communities and institutions so they are better able to work together to build healthy, financially stable communities based on civil society principles. In 1994 Mercy Corps became one of the first international non-governmental organizations to work in the newly independent Kyrgyzstan. Today our programs reach more than 500,000 people in all major urban and rural communities of the countrys seven regions. Mercy Corps Kyrgyzstans current and recent programs focus on food security and nutrition; education; youth and stability; agricultural and economic development; peacebuilding; and emergency response.

Источник : employment.kg
Специальность :

КОММЕНТАРИИ

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Обязательные поля помечены *

Спасибо за ваш комментарий.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly